Korreksjon: Storebrand ASA – vedtak i ekstraordinær generalforsamling 22. september 2016

Korreksjon: Liste med styremedlemmer oppdatert:

Den ekstraordinære generalforsamlingen i Storebrand ASA fattet 22. september 2016 følgende vedtak:                         

Dagsordenens sak 6      

Suppleringsvalg til styret

Vedtak:          Jan Christian Opsahl ble valgt som nytt styremedlem for perioden frem til den ordinær generalforsamlingen våren 2017, dog senest til 30. juni 2017.

Styret i Storebrand ASA har etter dette følgende sammensetning:

                        Birger Magnus              (leder)

                        Laila S. Dahlen              (medlem)

                        Håkon Fure                  (medlem)

                        Gyrid Skalleberg Ingerø (medlem)

                        Jan Chr. Opsahl           (medlem)

                        Karin Bing Orgland         (medlem)

                        Martin Skancke            (medlem)

                        Knut Dyre Haug             (ansattvalgt)

                        Arne Fredrik Håstein       (ansattvalgt)

                        Heidi Storruste                 (ansattvalgt)

Kontaktperson, Leder Investor Relations: Kjetil Krøkje T: + 47 934 12 155

Abonner