Korrigering av Finansiell Kalender 2008

Korrigeringen gjelder kun 2. kvartal 2008
STB - Finansiell kalender for Storebrand i 2008 
13. februar
:  Resultat 4. kvartal 2007
23. april
:  Generalforsamling
24. april
:  Aksjen noteres eksklusive utbytte
26. april
:  Registreringsdato for utbytte
6. Mai
:  Dato for utbetaling av utbytte
30. april
:  Resultat 1. kvartal 2008
13. august
:  Resultat 2. kvartal 2008
20. oktober
:  Resultat 3. kvartal 2008
 
Kvartalsresultatene offentliggjøres kl 08.00.  Det tas forbehold om endringer.
 
Alle presentasjonene er åpne. Og alle analytikerpresentasjoner webcastes. I forbindelse med resultatfremleggelsen avholdes telefonkonferanse som kan følges på internett www.storebrand/no/ir . Detaljer om dette kunngjøres i forbindelse med resultatfremleggelsen.
 
 

Abonner