Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 256 635 aksjer til 470 ansatte til en kurs 46,06 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 3 539 953 aksjer

 

Lysaker, 4. april 2011

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner