Meldepliktig handel Storebrand ASA

Under Storebrands tilbud til aksjonærer med mindre enn 200 aksjer har Storebrand ASA den 1. juni 2010 kjøpt 108 628 egne aksjer til kurs 37,90 kroner per aksje. Tilbakekjøpet er i henhold til fullmakten som ble vedtatt på Storebrands generalforsamling 21. april 2010.

Etter denne transaksjonen eier Storebrand ASA totalt 3 838 932 egne aksjer.

Lysaker, 1. juni 2010Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

 

 

 

Abonner