Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 24.mars 2010 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 45,61 kroner pr. aksje.

 

 

Navn

Kjøp

    Beholdning etter kjøp

McPhee, Sarah

877

39.532

Grefstad, Odd Arild

877

30.018

Aasnæs, Hans

877

48.750

Thoresen, Roar

877

32.888

Løddesøl, Lars Aa.

877

32.149

Nysteen, Klaus-Anders

877

53.744

Rogstad, Gunnar

877

101.422

Thompson, Egil

877

19.632

Eriksen, Trond Finn

877

3.022

Khan, Faisal

877

1.675

Ottesen, Frederic

438

30.378

Nicolaysen, Arne

164

1.917

Granquist, Tom

877

5.626

Kjøren, Sveinung

877

3.647

Haneng, Morten

877

6.668

Hansen, Erik Haug

164

6.043

Benestad, Stig

877

5.254

Wardeberg, Anne Grete

877

3.467

Petersen, Pål

877

9.454

Dyre Haug, Knut

164

11.838

Myrvang, Arve

877

7.572

Grønli, Else-Lill

438

2.033

Hodnesdal, Nils Robert

164

5.532

Saugestad, Jan Erik

877

6.102

Rappe, Monika

877

877

Johanson, Conny

877

877

Karlsson Magnus

877

2.472

Hansén Staffan

438

2.033

Frogner, Bo

877

877

Roscigno, Pino

877

877

 

 

Lysaker, 24. mars 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner