MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har konsernsjef Idar Kreutzer den 24. mars 2010 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe 877 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 45,61 kroner pr. aksje.  Idar Kreutzer eier 94 232 aksjer i Storebrand ASA etter kjøpet.

 

Lysaker, 24, mars 2010

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner