Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 282 948 aksjer til 485 ansatte til en kurs 45,61 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 3 730 304 aksjer


Lysaker, 24. mars 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner