Meldepliktig handel Storebrand ASA

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ledende ansatte har Storebrand ASA  i dag solgt 10 967 aksjer til ledende ansatte til en kurs 45,59 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er 4 013 252 etter tildelingen på aksjer

Lysaker, 24. mars 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner