Meldepliktig handel Storebrand ASA

 

I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ledende ansatte har Storebrand ASA  i dag solgt 35 624 aksjer til ledende ansatte til en kurs 47,15 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er 4 024 219 etter tildelingen på aksjer

 Lysaker, 17. mars 2010

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner