Meldepliktig handel Storebrand ASA

 


I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 1 595 aksjer til en ansatt til en kurs 20,08 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 4 059 843 aksjer

Oslo, 3. juni 2009

Abonner