MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASAMELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA
I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har ledende ansatt Ivar Qvist den 3. juni 2009 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe 1 595 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 20,08 kroner pr. aksje.  Ivar Qvist  eier 4 471 aksjer i Storebrand ASA etter kjøpet.
 
Oslo 3. juni 2009
 

Abonner