MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASAMELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA
I forbindelse med aksjekjøpsordning har følgende ledende ansatte den 3. juni 2009
benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på
20,08 kroner pr. aksje.


 
 
Beholdning
 
Navn:
Kjøp
etter kjøpet
 
Bakkevig, Line Sanderud
798
2 822
 
Baltzersen, Anne Kristine
300
3 133
 
Else-Lill Grønli
1 595
1 595
 
Eriksen, Trond Finn
1 595
2 145
 
Kahn, Faisal
798
798
 
Fladvad, Trond
1 595
3 619
 
Haneng, Morten
1 595
5 791
 
Hansen, Erik Haug
798
5 879
 
Hansén, Staffan
1 595
1 595
 
Dyre Haug, Knut
1 595
11 636
 
Leiknes, Gorm
1 595
2 883
 
Myrvang, Arve
1 595
6 695
 
Zetterfeldt, Lennart
1 595
1 595
 
Ottesen, Frederic
1 596
26 952
 
Saugestad, Jan Erik 
1 595
5 225
 
Unneberg, Morten     
             300
29 131
 
Vogt, Mikkel Andreas
1 595
3 732
 
Pål Petersen
1 596
8 577
 
 
 
 
 

Abonner