MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASAMELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA
 
I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning har følgende medlemmer av konsernledelsen den 3. juni 2009 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 20,08 kroner pr. aksje.
 
 
 


 
 
Beholdning
 
Navn:
Kjøp
etter kjøpet
 
Grefstad, Odd Arild
1 597
25 860
 
Rogstad, Gunnar
1 596
97 297
 
Nysteen, Klaus-Anders
1 596
50 999
 
Løddesøl, Lars
1 596
27 790
 
Myrmel-Johansen, Elin
1 596
7 067
 
Røed, Anders
1 595
15 042
 
Mcphee, Sarah
1 595
34 387
 
Thompson, Egil
1 596
17 999
 
Thoresen, Roar
1 596
28 281
 
Aasnæs, Hans
1 597
39 830
 
 
 
 
 
 
 
 

Abonner