Meldepliktig handel Storebrand ASA

Meldepliktig handel Storebrand ASA


I forbindelse med Storebrands aksjekjøpsordning for ansatte har Storebrand ASA i dag solgt 515 802 aksjer til 507 ansatte til en kurs 20,08 kroner. Storebrand ASAs beholdning av egne aksjer er etter salget på 4 061 438 aksjer

Oslo, 3. juni 2009

Abonner