MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 20.mars 2014 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 35,58 kroner pr. aksje.

Navn              Kjøp Beholdning etter kjøp
Barstad,   Trond Harald 211 1 476
Eriksen,   Trond Finn 211 7 275
Grefstad,   Odd Arild 1 124 56 530
Hansen,   Erik Haug 211 6 417
Hansén,   Staffan 1 124 5 091
Hodnesdal,   Hege* 422 13 565
Holmgren,   Geir 1 124 7 221
Kamark,   Robin 1 124 12 761
Khan,   Faisal 1 124 8 854
Løddesøl,   Lars Aasulv 1 124 40 832
McPhee,   Sarah 1 124 44 484
Risebrobakken,   Jan Otto 1 124 6 302
Sjøblom,   Erik 1 124 8 726
Skaret,   Heidi 1 124 2 761

* Inkluderer transaksjoner foretatt av nærstående

I forbindelse med bonustildeling for ledende ansatte har følgende primærinnsidere den 20. mars 2014 blitt tildelt aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 35,58 kroner pr. aksje.

Navn                        Kjøp Beholdning etter kjøp
Eriksen, Trond Finn 1448 7 275
Hodnesdal, Hege* 555 13 565
Khan, Faisal 2239 8 854
Risebrobakken, Jan Otto 1119 6 302

* Inkluderer transaksjoner foretatt av nærstående

Lysaker, 21. mars 2014

Abonner