NYE STYREMEDLEMMER

NYE STYREMEDLEMMER I STOREBRAND ASA
 
Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 22. juni 2009 valgt Birger Magnus som ny styreleder, John Staunsbjerg Dueholm og Jon Arnt Jacobsen som nye medlemmer i styret i Storebrand ASA.
 
De sittende styremedlemmer Halvor Stenstadvold, Camilla Marianne Grieg, Birgitte Nielsen og Annika Lundius ble alle gjenvalgt.
 
Styret i Storebrand ASA består etter dette av følgende medlemmer; Birger Magnus (styreleder), John Staunsbjerg Dueholm, Jon Arnt Jacobsen, Halvor Stenstadvold, Camilla Marianne Grieg, Birgitte Nielsen, Annika Lundius, Ann-Mari Gjøstein, Knut Dyre Haug og Erik Haug Hansen.                      
 
NYTT STYREMEDLEM I STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS
 
Representantskapet i Storebrand Livsforsikring AS har i møte 22. juni 2009 valgt Inger Johanne Bergstøl som nytt medlem i styret i Storebrand Livsforsikring AS.
 
Sittende styremedlemmer Idar Kreutzer, Andreas Enger, Egil Thompson ble alle gjenvalgt.
 
Styret i Storebrand Livsforsikring AS består etter dette av følgende medlemmer; Idar Kreutzer (styreleder), Andreas Enger, Inger Johanne Bergstøl, Egil Thompson, Gorm Leiknes og Else-Lill Grønli.
 
 
Oslo, 22. juni 2009
 
Kontaktpersoner:
 
Representantskapets ordfører, Terje R. Venold: mob. 90582323
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12

Abonner