NYTT OBLIGASJONSLÅNI forbindelse med ovennevnte transaksjon tilbyr samtidig SEB Merchant Banking på vegne av Storebrand ASA tilbakekjøp av obligasjonsandeler i STB03 (ISIN: NO0010280126) ved kjøp av andeler i det nye lånet.

Storebrand ASA,

Oslo, 10. mars 2009


For ytterligere informasjon:

Thorodd Bakken, telefon 932 27 445
Head of Capital Markets, SEB Merchant Banking

Frederic Ottesen, telefon 934 03 403
Group Finance Director, Storebrand

Abonner