Obligasjonsutstedelse

Utstedelse av evigvarende ansvarlig lån
 
Storebrand Livsforsikring AS har i dag besluttet å utstede og starte salg av evigvarende ansvarlige lån i norske kroner. Nordea Markets og SEB er rådgiver og tilrettelegger for transaksjonen og kan kontaktes for nærmere informasjon om vilkår.
 
Oslo, 17. juni 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson, mobil 93 48 00 12
Nordea Markets, Eindride Stien, mobil 90 76 92 01
SEB, Thorodd Bakken, mobil 93 22 74 45

Abonner