Opptak av fondsobligasjoner

Storebrand Livsforsikring AS har den 7. mai utstedet fondsobligasjoner for totalt NOK 1,5 milliarder kroner. Kupongrenten er satt til NIBOR pluss 4.00 prosentpoeng.
 
Rådgiver: Nordea Markets.
Tilretteleggere: Nordea Markets, UBS Investment Bank, and JPMorgan.
Prospekt er tilgjengelig på www.storebrand.no.
 
Oslo, 8. mai 2008
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson: mobil +47 93 48 00 12
Nordea Markets, Eindride Stien, mobil +47 90 76 92 01

Abonner