SPP LIV BLIR STOREBRANDS SAMARBEIDSPARTNER I IRLAND

Det svenske forsikringsselskapet SPP Livförsäkring AB blir Storebrand ASAs partner i livvirksomheten som skal drives fra Irland. Som Storebrand offentliggjorde i en pressemelding 12. april i år, er det søkt om konsesjon for å etablere et eget livsforsikringsselskap i Irland. Siktemålet med etableringen er å gi et samordnet pensjonstilbud til større skandinaviske konsern.SPP Liv opererer utelukkende på den konkurranseutsatte delen av det svenske tjenestepensjonsmarkedet, og er der blant de ledende aktørene. Selskapet hadde i 1998 5,5 milliarder svenske kroner i premieinntekter og forvalter ca 70 milliarder kroner for nærmere 500.000 forsikringstakere. SPP Liv inngår i SPP-konsernet, som er Nordens største aktør innen livs- og pensjonsforsikring. Konsernets forvaltningskapital utgjør 390 milliarder svenske kroner.

Storebrand og SPP Liv skal tilby innskudds- og ytelsesbaserte tjenestepensjon til nordiske bedrifter med virksomhet i flere land. Virksomheten etableres i Irland fordi irske myndigheter kan tilby gode og fleksible rammebetingelser mht kapitalisering, produktutvikling og forvaltning. Fleksible og forutsigbare rammebetingelser anses nødvendig for å kunne bygge opp en konkurransedyktig internasjonal liv- og pensjonsforsikring.

Planen er å etablere filialer i Norge, Sverige og Danmark. Etableringen i Irland er et supplement til dagens livs- og pensjonsvirksomhet i Storebrand.

Etableringen i Irland forutsetter godkjennelse fra irske, norske og svenske myndigheter. Selskapet planlegges etablert innen utgangen av året.

Oslo, 8. september <br> <br>Kontaktpersoner: <br>Adm.dir. Espen Klitzing, Storebrand Livsforsikring: 22315226 <br>Prosjektleder, direktør Frøystein Johansen: 22315944/92253959 <br>Ass. informasjonsdirektør Egil Thompson: 22489586/93480012 <br> <br>

Abonner