STB - Eks utbytte NOK 1,10 i dag

Aksjene i Storebrand ASA noteres eks. utbytte
NOK 1,10 fra og med i dag, 14.04.2011.

 

 

Lysaker, 14 April 2011

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner