STB- Innsidehandel

Idar Kreutzer,  konsernsjef i Storebrand, har den 28. februar 2008 kjøpt 26.500 aksjer i Storebrand ASA til en kurs NOK 42,00. Idar Kreutzer eier etter kjøpet 80 660 aksjer i Storebrand ASA.
 
Oslo 28. Februar 2008
 

Abonner