STB - Meldepliktig handel i Storebrand ASA

Nærstående til styremedlem i Storebrand ASA, Annika Lundius, Jan Gregorsson har gjennom sitt selskap Jan Gregorsson Advokataktiebolag den 19.mai 2010 kjøpt

2 600 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på NOK 39,20. Jan Gregorsson Advokataktiebolag eier etter kjøpet 2 600 aksjer i Storebrand ASA.

 

 

Lysaker, 20. mai 2010

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner