STB - Offentliggjøring av regnskapstallene for året 2001

I forbindelse med fremleggelsen av regnskapet for året 2001, har jeg på vegne av Storebrand gleden av å invitere deg til følgende arrangement:Pressekonferanse med offentliggjørelse av regnskapstallene

Onsdag 20. februar kl. 09.00
FELIX Konferansesenter - "Felix 2"
Bryggetorget 3, Aker Brygge

Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil være til stede for å presentere regnskapet og svare på spørsmål.


I tillegg vil konsernet avholde en analytikerpresentasjon samme dag:

Onsdag 20. februar kl. 13.00
FELIX Konferansesenter - "Felix 2"
Bryggetorget 3, Aker Brygge

Administrerende direktør Idar Kreutzer og andre representanter for ledelsen vil presentere hovedtrekk og regnskapet. I tillegg vil administrerende direktør Per Kumle presentere Finansbanken ASA.

Storebrand vil gjøre pressemeldingen tilgjengelig på Internett fra samme tidspunkt som det offentliggjøres, dvs. 20. februar kl. 08.30. Alt materiell vil være tilgjengelig på Felix 2 til samme tidspunkt. I tillegg vil analytikerpresentasjonen bli lagt ut på våre hjemmesider http://www.storebrand.no fra kl. 09.00.

Analytikerpresentasjonen bli sendt direkte på Web-TV og kan sees på våre hjemmesider fra
kl. 13.00. Sendingen bli lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

Eventuelle spørsmål om arrangementene kan rettes til undertegnede. Hvis du ikke har anledning til å være til stede på ett eller begge arrangementer, men har spørsmål til selskapet, kan du ringe 22 31 26 20 og legge igjen beskjed. En i ledelsen vil ringe tilbake så fort som mulig.


Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA

Lars Aa. Løddesøl
Finansdirektør