STB: 1. kvartals resultat for If Skadeförsäkring

If offentliggjør i dag regnskap for 1. kvartal 2002. Samlet driftsresultat for If i 1. kvartal er minus SEK 541 mill., og selskapet har en combined ratio på 111,3%. Det vises for øvrig til vedlagte pressemelding fra If.

Storebrands eierandel i If er 22,47%, og resultatandelen blir som tidligere tatt inn i Storebrands regnskap etter egenkapitalmetoden.Effekten på Storebrands konsernresultat av resultatandelen i If er minus NOK 78 mill. Dette utgjør minus NOK 0,28 pr. aksje.

Det henvises til telefonkonferanse som If avholder v/ adm. direktør Torbjörn Magnusson kl. 14.00 i dag. For deltakelse vennligst ring +44 (0)20 8240 8240 i forkant av kl. 14.00 og be om å bli koblet til If teleconference. Det vises forøvrig til Ifs Internet side www.if-insurance.com

Storebrand vil offentliggjøre styrets delårsrapport for 1. kvartal 2002 senere i dag.


Vedlegg: Pressemelding fra If

Kontaktpersoner Storebrand: <br>Lars Aa Løddesøl, Finansdirektør, Tel.: +47 22 31 56 24, Mob.: +47 93 48 01 51 <br>Egil Thompson, Informasjonsdirektør: Tel.: +47 22 48 95 86, Mob.: +47 93 48 00 12 <br>