STB- Utstedelse av obligasjonslån


Storebrand ASA har i dag besluttet å utstede og starte
salg av obligasjonslån i norske kroner. Nordea Markets og
SEB Merchant Banking er rådgiver og tilrettelegger for transaksjonen og kan kontaktes for nærmere informasjon om vilkår.
 
Oslo, 23. juni 2009
 
Kontaktpersoner:
Storebrand, Egil Thompson, 93 48 00 12
Nordea Markets, Eivind Solheim, 22 48 78 64
SEB, Thorodd Bakken, 93 22 74 45

Abonner