Sterk vekst i Embedded Value i 2009

  • Embedded value økt med 5,4 milliarder kroner til 28,5 milliarder kroner.
  • Avkastning på 30 prosent på embedded value som følge av god drift og positiv utvikling i finansmarkedene.
  • Verdi av ny forretning utgjorde 421 millioner i 2009.
  • Trend mot økt andel av verdi i fondsbaserte produkter.
  • Konsern embedded value per aksje på 68,2 kroner.

 

Om embedded value

Embedded value (EV) er en aktuariell beregning som måler verdien av et livsforsikringsselskap eksklusive verdiene av fremtidig nysalg. Verdien beregnes med utgangspunkt i en rekke forutsetninger knyttet til virksomheten, mikro- og makroøkonomiske forhold samt finansmarkedenes tilstand.

 

Storebrand utgir en separat EV-rapport med detaljerte opplysninger. EV-rapporten er utarbeidet med en markedskonsistent metodikk (MCEV).

 

Resultatvikling 2009

Gjennom 2009 har driften av Storebrand og nytegnet forretning gitt et positivt bidrag på 2,2 milliarder kroner til EV-resultatet.

 

Finansavkastning over EV-forventningene ga et godt resultat for 2009. Bygging av bufferkapital og økt rentenivå gir en høyere forventet fremtidig inntjening. Til sammen gir endringer i økonomiske forhold et positivt bidrag på 4,3 milliarder kroner.

 

Verdi av ny forretning

Verdi av nytegnet forretning i 2009 er beregnet til 421 millioner kroner. Salget har vært positivt i både norsk og svensk livvirksomhet med nysalg på henholdsvis 1 026 millioner kroner og 670 millioner kroner målt i APE[1]. For norsk virksomhet er verdien av ny forretning 348 millioner kroner.

 

For den svenske virksomheten er det i 2009 vært et skift i verdien av nysalget, hvor dette nå påvirker EV positivt. Dette skyldes i hovedsak økt salgsvolum, endrede betingelser og en bedret modell for kostnadsallokering

 

Stadig mer av den nye forretningen skjer i fondsbaserte produkter, som utgjorde 65 prosent av verdien av nysalget i 2009. Fondsbaserte produkter har gått fra å utgjøre 22 til 34 prosent av den totale verdien ved utgangen av 2009.

 

 

Øvrig

Storebrand vil i dag arrangere en presse- og analytikerkonferanse i Storebrands hovedkontor på Lysaker, Professor Kohtsvei 9, kl 1000.
 
En internasjonal telefonkonferanse avholdes kl 1500. For å delta i telefonkonferansen, vennligst bruk link på www.storebrand.no/ir eller ring inn og registrer deg 10 minutter før konferansen starter. Ring (+47) 80080119 (fra Norge) eller (+47) 23184501 (fra Norge eller utlandet).

 

MCEV presentasjon og disclosure document er vedlagt http://www.newsweb.no

Disse dokumentene vil også være tilgjengelige på www.storebrand.no.

 

Oslo, 3. mars 2010

 

Kontaktpersoner:

 

Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12

Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

 

 


[1] APE - Annual Premium Equivalent

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12