Storebrand :: Betingelser for fortrinnsrettsemisjonen fastlagt

Styret i Storebrand ASA har i møte 18. november fastsatt betingelsene for fortrinnsrettsemisjonen som skal gjennomføres i forbindelse med oppkjøpet av SPP-gruppen.
 
Styrets vedtak ble truffet etter at alle nødvendige myndighetsgodkjennelser er mottatt og nødvendige forbehold for gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen er løftet.
 
Storebrand har på denne bakgrunn i dag sendt ut to børsmeldinger som beskriver:
 
1.      Finansdepartementets godkjennelse av oppkjøpet av SPP.
2.      Forhold knyttet til fortrinnsrettsemisjonen.
 
Oslo, 19. november 2007
 
 
 
Kontaktperson:
Informasjonsdirektør Egil Thompson: tlf. 22 48 95 86 - mob. 93 48 00 12
 
Vedlegg: Børsmeldinger sendt ut 19. november.
 
 
 

Abonner