Storebrand : Finansdepartementet godkjenner Storebrands oppkjøp av SPP

se vedlagte dokumenter
Finansdepartementet godkjenner Storebrands oppkjøp av SPP
og
INFORMASJON OM FORTRINNSRETTSEMISJONEN