Storebrand - Generalforsamlingog årsrapport

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 23. april 2008 kl. 16.30 i Felix
Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo. I den forbindelse vil alle aksjonærer en av de første
dager få tilsendt årsrapport, innkallelse og dagsorden
 
Vedlagt følger, Årsrapport for 2007, innkallelse til generalforsamlingen samt dagsorden med vedlegg
 
Se vedlegg på www.newsweb.no