STOREBRAND - INVITASJON TIL EMBEDDED VALUE PRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av EV for 2008 vil Storebrand avholde følgende arrangement:

Onsdag 4. mars
08:00 CET: EV publiseres på internett.
09:00 CET: Presse- og analytikerkonferanse på Felix Konferansesenter, Oslo.
15:00 CET: Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere.
 
For å delta i telefonkonferansen, vennligst registrer deg 10 minutter før oppstart.
Tlf.nr: 80 08 01 19 (fra Norge) eller +47 23 00 04 00 (fra utlandet).

Torsdag 5. mars
14:00 GMT: Analytikerkonferanse i Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury, London.
                      For påmelding, vennligst kontakt tone.indrebo.nas@storebrand.no.
   
 
Oslo, 27. februar 2009
 
Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                                                Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør                                   Leder for Investor Relations

Abonner