Storebrand - INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER 1. KVARTAL 2008

 
INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER
 
I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 1. kvartal 2008 inviteres det til følgende arrangementer:
 
Onsdag 30. april
08.00 CET
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på

09.00 CET:

Felles Presse- og analytikerkonferanse i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo.
 
Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt direkte på Web-TV og kan sees på våre hjemmesider fra kl. 09.00 Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon
 
 
15.00 CET
Det vil i tillegg bli avholdt en internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. For detaljer knyttet til telefonkonferansen, vises det til Storebrands Investor relations hjemmeside: http://www.storebrand.com/ir.
 
Pressemeldingen og kvartalsrapporten gjøres tilgjengelig på Internett 30. april kl. 08.00. Alt materiell vil være tilgjengelig på Felix Konferansesenter til samme tidspunkt. I tillegg blir presentasjonen lagt ut på våre hjemmesider http://www.storebrand.no kl. 08.00.

Torsdag 1. mai

14.00 GMT:
Analytikerkonferanse i London i Chartered Insurance Institute, Ostler Suite, 20 Aldermanbury, London.

For påmelding kontakt Scandinavian Financial Communications Ltd. Tel. 01263 861715 eller
e-mail: sfc.stevenson@btinternet.com
 
 
Oslo 7. april  2008
 
for Storebrand ASA
 
Egil Thompson                                              Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør                                      Investor Relations
Tel. 934 80 0120                                              Tel. 991 64 135

Abonner