Storebrand: Avsetninger for omstillingskostnader i 3. kvartal

Storebrand vil i resultatene for 3. kvartal 2012 sette av om lag 190 millioner kroner til å dekke kostnader i forbindelse med det annonserte kostnadsprogrammet på 400 millioner kroner årlig. Avsetningene vil fordele seg på alle selskapets virksomhetsområder, og utgjør beregnede omstillingskostnader i forbindelse med kostnadsprogrammet.

Det vil bli gitt ytterligere informasjon knyttet til kostnadsprogrammet i forbindelse med resultatpresentasjon for 3. kvartal, 24. oktober 2012.

Lysaker, 10. oktober 2012

Kontaktpersoner:

Direktør for næringspolitikk Jan Otto Risebrobakken: Mobil 48 08 26 02
Investor Relations-ansvarlig Trond Finn Eriksen: Mobil 99 16 41 35

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

 

Abonner