Storebrand ASA : Årsrapport 2012

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk versjon av årsrapporten for 2012. Årsrapporten kan i tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside: www.storebrand.no/ir

Lysaker, 14. mars 2013

Vedlegg: Storebrand ASA årsrapport 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner