Storebrand ASA : Finansiell kalender 2013

Finansiell kalender for Storebrand 2013

13. februar:                 Resultat 4. kvartal 2012
15. mars:                    Embedded Value 2012 / Kapitalmarkedsdag
17. april:                     Generalforsamling
18. april:                     Eks utbyttedato
24. april:                     Resultat 1. kvartal 2013
12. juli:                       Resultat 2. kvartal 2013
30. oktober:                 Resultat 3. kvartal 2013

Februar 2014:             Resultat 4. kvartal 2013

Kvartalsresultatene offentliggjøres klokken 07:30. Det tas forbehold om endringer i dato og tid.

Lysaker, 2. november 2012

 

 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner