Storebrand ASA : Generalforsamling Storebrand ASA 2013

Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 17. april 2013 kl.16.30 i Storebrands hovedkontor, Professor Kohts vei 9, 1366 Lysaker.

I den forbindelse vil alle aksjonærer i løpet av de nærmeste dagene få tilsendt innkalling med dagsorden. Alle dokumenter kan lastes ned fra våre hjemmesider www.storebrand.no/ir.

Lysaker, 14 .mars 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12