Storebrand ASA - Korreksjon: Status tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for egne ansatte

Report this content

Korreksjon av melding sendt 16. februar 2021: https://newsweb.oslobors.no/message/525068

16. februar 2021 kjøpte Storebrand ASA 251 300 egne aksjer (korrigert fra 251 000 aksjer) til snittkurs 72,64 kroner.

Korrekt beholdning påfølgende dager under tilbakekjøpsprogrammet er:

Korrigert beholdning av egne aksjer
16.02.2021      1 237 879
17.02.2021      1 537 879
18.02.2021      1 816 255
19.02.2021      2 116 255

Lysaker, 23. februar 2021

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations, Sundahl, Daniel daniel.sundahl@storebrand.no eller (+47) 913 61 899

Storebrands ambisjon er å sikre våre kunder økonomisk frihet og trygghet gjennom å være den beste tilbyderen av langsiktig sparing og forsikring. Storebrand leverer bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon, slik at hver enkelt får en bedre pensjon i en mer bærekraftig verden. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder. Konsernet har hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter 962 milliarder kroner og er en av Nordens største kapitalforvaltere. Storebrand (STB) er notert på Oslo Børs.

Besøk oss på http://www.storebrand.no og følg oss på Twitter: @Storebrand_no.

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5-12.

Abonner