Storebrand ASA : Meldepliktig handel

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har primærinnsider Arne Kristian Hove den 21. mars 2013 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe 307 aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 24,42 kroner pr. aksje.  Arne Kristian Hove eier 392 aksjer etter kjøpet.

Lysaker, 12, april 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner