Storebrand ASA : MELDEPLIKTIG HANDEL STOREBRAND ASA

 I forbindelse med aksjekjøpsordning for ansatte har følgende primærinnsidere den 21.mars 2013 benyttet seg av tilbudet om å kjøpe følgende antall aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 24,42 kroner pr. aksje.

   
Navn             Kjøp Beholdning etter kjøp
Grefstad, Odd Arild 1637 55406
Løddesøl, Lars 1637 39708
Skaaret, Heidi 1637 1637
McPhee, Sarah 1637 43360
Rogstad, Gunnar 1637 119401
Aasnæs, Hans 1637 63037
Nergaard, Truls 1637 16295
Eriksen, Trond Finn 307 4440
Holmgren, Geir 1637 6097
Fløystøl, Kirsti Valborgland 1637 3709
Sjøblom, Erik 1637 7602
Barstad, Trond Harald 307 1265
Kamark, Robin 1637 1637

I forbindelse med bonustildeling for ledende ansatte har følgende primærinnsidere den 21. mars 2013 blitt tildelt aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 24,42 kroner pr. aksje.

   
Navn                         Kjøp Beholdning etter kjøp
Eriksen, Trond Finn 1176 5616
Khan, Faisal 2035 5491
      

Lysaker, 21. mars 2013

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner