STOREBRAND ASA - nye styremedlemmer

Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 29. mai 2013 gjennomført ordinært styrevalg og valgt Gyrid Skalleberg Ingerø og Terje Vareberg som nye styremedlemmer i Storebrand ASA.

Styret i Storebrand ASA består etter dette av følgende medlemmer:

Birger Magnus (styreleder), Gyrid Skalleberg Ingerø, Terje Vareberg, Jon Arnt Jacobsen, Halvor Stenstadvold, Laila S. Dahlen, Monica Caneman, Heidi Storruste (ansattevalgt), Knut Dyre Haug (ansattevalgt), og Kirsti Valborgland Fløystøl (ansattevalgt).

Lysaker, 30. mai 2013

Kontaktperson: 
Representantskapets ordfører: Terje Venold: Mobil 905 82 323
Informasjonsdirektør: Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 934 80 538

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner