STOREBRAND ASA - NYTT STYREMEDLEM

Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 4. mars 2013 valgt Laila S. Dahlen som nytt styremedlem i Storebrand ASA.

Styret i Storebrand ASA består etter dette av følgende medlemmer;
Birger Magnus (styreleder), John Staunsbjerg Dueholm, Jon Arnt Jacobsen, Halvor Stenstadvold, Birgitte Nielsen, Laila S. Dahlen , Monica Caneman, Ann-Mari Gjøstein (ansattevalgt), Knut Dyre Haug (ansattevalgt), og Kirsti V. Fløystøl (ansattevalgt).

Lysaker, 5. mars 2013

Kontaktperson: 
Representantskapets ordfører: Terje Venold, mobil: 90582323
Informasjonsdirektør: Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93480538

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner