STOREBRAND ASA – Rating av konsernets selskaper

Som følge av kostnadsprogrammet, har Storebrand initiert en prosess hvor engasjement med Moodys avsluttes. S&P Global vil fortsette å rate gruppens selskaper, finansieringsprogram og gjeldsutstedelser hvor det er eller blir ønskelig med kredittrating. 

Kontaktperson:

Sigbjørn Birkeland, Finansdirektør Storebrand ASA, tlf.: +47 934 80 983

Abonner