Storebrand ASA – Status tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for egne ansatte

Report this content

27.februar 2019 kjøpte Storebrand ASA 111 939 egne aksjer til snittkurs 68,00 kroner, og eier etter dette 731 140 egne aksjer. For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Storebrand til børsmeldingen av 25. februar 2019.

Lysaker 27. Februar 2019

Kontaktpersoner

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner