Storebrand ASA – Status tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for egne ansatte

7. mars 2019 kjøpte Storebrand ASA 130 848 egne aksjer til snittkurs 67,64 kroner, og eier etter dette 1 391 140 egne aksjer. For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Storebrand til børsmeldingen av 25. februar 2019.

Lysaker 7. mars 2019


Kontaktpersoner

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner