Storebrand ASA – Status tilbakekjøp av egne aksjer til aksjekjøpsprogram for egne ansatte

Report this content

8. mars 2019 kjøpte Storebrand ASA 40 000 egne aksjer til snittkurs 66,01 kroner, og eier etter dette 1 431 140 egne aksjer. Storebrand har totalt kjøpt tilbake 1 million aksjer til snittkurs 67,86 kroner. Tilbakekjøpsprogrammet for egne aksjer er nå avsluttet. For ytterligere informasjon om tilbakekjøpsprogrammet viser Storebrand til børsmeldingen av 25. februar 2019.

Lysaker 8. mars 2019


Kontaktpersoner

Leder Investor Relations, Kjetil Ramberg Krøkje: kjetil.r.krokje@storebrand.no eller (+47) 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs.  

Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner