Storebrand ASA : Utvider obligasjonslån 2012/2017

Storebrand ASA utvider obligasjonslån 2012/2017


Storebrand ASA har i dag emittert pålydende NOK 100 millioner i ovenstående obligasjonslån til kurs 101,08 med oppgjør 31. oktober 2012. Totalt utestående etter utvidelsen er NOK 850 millioner. SEB Merchant Banking var tilrettelegger for emisjonen.

For ytterligere informasjon:


Sigbjørn Birkeland, telefon 934 80 893 
Finance Director, Storebrand ASA

Lysaker, 26. oktober 2012

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner