STOREBRAND ASA – valg av nytt styremedlem

Representantskapet i Storebrand ASA har i møte 9. september 2014 valgt Martin Skancke som medlem av styret i Storebrand ASA.

Styret i Storebrand ASA består etter dette av følgende medlemmer; Birger Magnus (styreleder), Halvor Stenstadvold, Monica Caneman, Laila Dahlen, Gyrid Skalleberg Ingerø, Martin Skancke, Terje Vareberg, Knut Dyre Haug (ansattevalgt), Arne Fredrik Håstein (ansattevalgt), og Heidi Storruste (ansattevalgt).

De aksjonærvalgte styremedlemmene er alle valgt for perioden frem til representantskapets møte i mai 2015 da representantskapet avholder sine ordinære årlige styrevalg.

Lysaker, 9. september 2014

Kontaktpersoner:

Informasjonsdirektør: Elin M. Myrmel-Johansen: Mobil 93 48 05 38

Abonner