Storebrand ASA - valgkomiteens innstilling til generalforsamlingens valg av styre i selskapet

Report this content

Valgkomiteen i Storebrand ASA har avgitt følgende enstemmige innstilling til generalforsamlingens valg av styre for valgperioden 2019-2020;

Didrik Munch                      (gjenvalg leder)

Laila S. Dahlen                   (gjenvalg medlem)

Karin Bing Orgland             (gjenvalg medlem)

Liv Sandbæk                       (gjenvalg medlem)

Karl Sandlund                     (nyvalg medlem)

Martin Skancke                   (gjenvalg medlem)

Styremedlem Jan Chr. Opsahl har meddelt valgkomiteen at han, etter nærmere tre år i styrevervet, ikke ønsker gjenvalg ved de forestående valg.

Valg av nytt styre skjer i ordinær generalforsamling i Storebrand ASA 10. april 2019.

Lysaker, 20. februar 2019

For Storebrand ASA

Per Otto Dyb 

-valgkomiteens leder-

Kontaktperson:

Valgkomiteens leder, Per Otto Dyb: Mobil + 47 95 85 15 41

Abonner