STOREBRAND ASA - VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL VALG AV NYTT STYRE

Nytt styre velges i representantskapsmøtet i Storebrand ASA mandag 22. juni 2009.
 
Valgkomitéen har avgitt innstilling overfor representantskapet om at Birger Magnus (konserndirektør i Schibsted) velges som ny styreleder samt at John Staunsbjerg Dueholm (visekonsernsjef i Scandinavian Airlines System - SAS) og Jon Arnt Jacobsen (konserndirektør i StatoilHydro) velges som nye styremedlemmer. De nåværende styremedlemmene Halvor Stenstadvold, Camilla Grieg, Birgitte Nielsen og Annika Lundius foreslås alle gjenvalgt.
 
Valgkomitéen er sammensatt av Terje Venold (leder), Olaug Svarva, Helge Leiro Baastad, Johan H. Andresen jr. og Rune Pedersen (ansattes observatør). Komitéens innstilling er enstemmig.
 
 
STOREBRAND ASA
 
Kontaktperson:
Konserndirektør Egil Thompson: Mobil 93 48 00 12

Abonner