Storebrand ASA – vellykket utstedelse av Restricted Tier 1 obligasjonslån

Report this content

Storebrand Livsforsikring AS ("Selskapet"), A-/S&P rating, viser til børsmelding den 23. august 2021, og har i dag utstedt et Restricted Tier 1 obligasjonslån med et volum på SEK 900 millioner. Utstedelsen ble betydelig overtegnet.

Obligasjonslånet vil ha en evigvarende løpetid, og ha første innløsningsrett for Selskapet etter 5 år, og vil ha en flytende kupong tilsvarende 3M STIBOR + 2,40% p.a.. Oppgjørsdato er forventet å være 1. september 2021, og obligasjonslånet vil søkes notert på Oslo Børs.

Obligasjonslånet er ventet å få en rating på BBB- fra S&P. Obligasjonslånet vil oppfylle Solvens II kravene, og er godkjent av Selskapets generalforsamling og Finanstilsynet.

DNB Markets og Nordea var tilretteleggere av transaksjonen.

Lysaker, 25. august 2021 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt: Kjetil Krøkje, Group Head of Finance & Strategy, tel.: 93 41 21 55. 

Denne meldingen er informasjonspliktig i henhold til Verdipapirhandellovens § 5 -12.

 

Abonner